Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik
šicích metod a technik

13. září 2013

Závazná registrace

Počet účastníků: 16 (z toho volná místa: 0 - kapacita vyčerpána, lze se registrovat jako náhradník)
Účastnický poplatek: 500
Cena je včetně 21% DPH. Storno poplatek po 1. 8. 2013 je 500 Kč.

Registrace jsou otevřeny do: 1. 8. 2013

Registrační poplatek zahrnuje: odborný program, handout s obsahem přednášek, občerstvení o přestávkách, oběd. Cestu a ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.
Částka se hradí bankovním převodem. Registrace se stává platnou teprve v okamžiku uhrazení registračního poplatku, potvrzení o úhradě musí být doručeno do 3 pracovních dnů od registrace.

Deadline pro registraci vypršel. Registrace jsou uzavřeny. Děkujeme za pochopení.
Titul před:     Příjmení:     Jméno:     Titul za: 
Datum narození: den měsíc rok
Email: Email (kontrola): 
Kontaktní telefon: 

Pracoviště:
Název:
Ulice a číslo:
Město: PSČ: