Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik
šicích metod a technik

13. září 2013

Program kurzu

Pátek 13. 5. 2013, 9:00 - 17:00

1.Chrobok V.Historie chirurgické sutury
2.Vodička J.Anatomie a fyziologie kůže, hojení rány
3.Školoudík L.Zásady fyziologického operování
4.Chrobok V.Nástroje, šicí materiály, typy stehů
5.Vodička J.Před- a pooperační péče, lokální anestezie
6.Chrobok V.Prostá sutura, místní laloky
7.Klein L.Pohled plastického chirurga
8.Čelakovský P.Kazuistiky – nádory kůže hlavy a krku
9.Školoudík L.Maligní nádory kůže
10.Čelakovský P.Kožní tumory a exenterace očnice

K praktickému nácviku technik sutury budou k dispozici chirurgické nástroje, šicí materiály a umělé kůže.