Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik
šicích metod a technik

13. září 2013

Kontakt

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: kurzsiti@orlfnhk.cz
WWW: http://kurzsiti.orlfnhk.cz
WWW 2: http://www.fnhk.cz/orl