Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik
šicích metod a technik

13. září 2013

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,

Ethicon - Johnson&Johnson

a

Medin


pořádají kurz

Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik šicích metod a technik


Termín: 13. září 2013
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Maximální počet účastníků: 16

Registrační poplatek: 500 Kč
Registrační poplatek zahrnuje: odborný program, handout s obsahem přednášek, občerstvení o přestávkách, oběd.
Cestu a ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Registrace on-line:
odkaz Registrace v menu vlevo

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Vzdělávací akce je registrována Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP