Zásady chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik
šicích metod a technik

13. září 2013

Milé kolegyně, vážení kolegové,

oblast hlavy a krku je kosmeticky velmi exponovaná a každý chirurgický zásah může znamenat kromě ovlivnění funkce také ovlivnění vzhledu, zhoršení kvality života a snížení společenského uplatnění. Proto je znalost zásad správné techniky chirurgie a schopnost je efektivně využít zcela nezbytná.

Přestože se může zdát, že se jedná o téma velmi banální, povinná výuka základů držení nástrojů, vedení kožního řezu, techniky preparace a techniky sutury rány se v osnovách lékařských fakult někdy nenachází a ani mladý absolvent není mnohdy cíleně a systematicky v těchto základech vzděláván.

Cílem kurzu je tyto znalosti připomenout a v praxi vyzkoušet. Kurz organizuje Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve spolupráci s Ethicon-Johnson&Johnson a Medin.

Doufáme, že pro Vás kurz bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Michal Černý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK a LFHK UK v Praze